Імовiрнiсть подiї

Якщо ви вважаєте публікацію Імовiрнiсть подiї корисною, будь ласка, ставте зірочки
1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (4 глосів, оцінка: 4,00)
Loading ... Loading ...

Імовiрнiсть — це мiра можливостi вiдбутися певнiй подiї.

Формула для обчислення ймовiрностi подiї: P(A) = m/n, де
P(A)— iмовiрнiсть подiї A,
n — кiлькiсть усiх можливих наслiдкiв у дослiдi (кiлькiсть ЕП  у складi ПЕП),
m — кiлькiсть наслiдкiв, що сприяють появi подiї A (кiлькiсть ЕП у складi подiї A).

Задачі на знаходження ймовірності події

Задача 1

У скриньцi є 2 синi, 5 чорних та 3 бiлi кульки однакового розмiру. Яка ймовiрнiсть того, що взята навмання кулька буде бiлою?

Розв’язання

Усього кульок у скриньцi: n = 10. Позначимо подiю: A — взяли бiлу кульку. Появi цiй подiї сприяє тiльки наявність бiлих кульок. Таких кульок: m = 3.

Отже, ймовiрнiсть подiї A: P(A) = m/n = 3/10 = 0,3
Вiдповiдь. 0,3.

Задача 2

У колодi 36 гральних карт. Яка ймовiрнiсть того, що навмання взята карта, буде червоної мастi?

Розв’язання

Усього карт у колодi: n = 36. Позначимо подiю: B — взяли карту червоної мастi. Появi цiй подiї сприяють бубновi та чирвовi карти.

Таких карт у колодi: m = 18.

Отже, ймовiрнiсть подiї B:  P(B) = m/n = 18/36 = 0,5
Вiдповiдь. 0,5.

Знайшли помилку? Будь ласка, напишіть про це у коментарях.

Імовiрнiсть подiї: Один комментарий

  1. Уведомление: Формула Бейєса | Математик.org.ua