Елементи комбінатрики

Трикутник Паскаля

Трикутник Паскаля

Трикутник Паскаля — це спецiальна схема розташування числових значень комбiнацiй без повторень.

Комбiнацiї з повтореннями

Комбiнацiї з повтореннями

Комбiнацiї з повтореннями  — це сполуки, якi мають такi характернi ознаки:

Розмiщення з повтореннями

Розмiщення з повтореннями — це сполуки, якi мають такi характернi ознаки:

Сполукиз повтореннями. Перестановки

Сполуки з повтореннями. Перестановки

Сполуки з повтореннями — це тi, у яких елементи, що входять до їх складу, можуть повторюватися. Перестановки з повтореннями — це сполуки, з такими характерними ознаками:

сполуки без повторень

Сполуки без повторень. Комбiнацiї

Комбiнацiї без повторень — це сполуки, якi мають такi характернi ознаки:

Сполуки без повторень. Розмiщення

Розмiщення без повторень — це сполуки, якi мають такi характернi ознаки:

Факторiал

Факторiал числа n — це добуток усiх натуральних чисел небiльших за число n. Позначають n!. Читають «ен факторiал».

Загальнi правила комбiнаторики

Правило добутку Якщо об’єкт A можна вибрати k способами i незалежно вiд цього вибору iнший об’єкт B можна вибрати l способами, то пару, що складається з об’єктiв A i B, можна вибрати k · l  способами.