Піраміда

Основні визначення, поняття та теореми

Перерізи піраміди площиною, що паралельна основі

Перерізи піраміди площиною, що паралельна основі

Якщо піраміду перетнути площиною, що паралельна основі, то:

Піраміда SABCDEFK

Піраміда

Пірамідою називається многогранник, одна грань якого — довільний многокутник, а інші грані — трикутники, що мають спільну вершину.