Призма

Основні визначення, поняття та теореми

Куб

Куб

Прямокутний паралелепіпед, усі ребра якого рівні, або правильну чотирикутну призму, бічні грані якої квадрати, називають кубом.

Прямокутний паралелепіпед

Прямокутний паралелепіпед

1) Паралелепіпед, усі грані якого — прямокутники, називають прямокутним паралелепіпедом.

Паралелепіпед

Паралелепіпед

1)       Призму, в основі якої лежить паралелограм, називають паралелепіпедом. Паралелепіпед має 8 вершин, 12 ребер і 6 граней. Кожна грань паралелепіпеда — паралелограм. Паралельні ребра паралелепіпеда рівні.

Похила призма

Похила призма

Площа бічної поверхні похилої призми дорівнює добутку периметра перпендикулярного перерізу на довжину бічного ребра: Vпох. приз. = Sосн. · H = S⊥ · l

Правильна призма

Правильна призма

Пряму призму, в основі якої лежить правильний n-кутник, називають правильною призмою. Усі бічні грані правильної призми — рівні прямокутники.

priama-pryzma2

Пряма призма

Якщо бічні ребра призми перпендикулярні до основи, то призму називають прямою призмою. Кожна бічна грань прямої призми — прямокутник.

Призма 3

Призма

Призмою називається многогранник, дві грані якого — плоскі рівні n-кутники, що лежать у паралельних площинах, а всі інші грані — паралелограми, площини яких паралельні деякій прямій.