Многогранник

Основні визначення та поняття

Опуклий многогранник

Многогранник

Скінченна просторова область разом з усіма її граничними точками називається геометричним тілом, а множину всіх її граничних точок називають поверхнею цього геометричного тіла.