Функції

Непарна функція

Парні і непарні функції

Парна функція Розглянемо функції, області визначення яких симетричні відносно початку координат, тобто разом з  кожним числом x містять і число –x. Для таких функцій визначено поняття парності і непарності. Функція f називається парною, якщо для будь-якого x з її області визначення f (–x) = f … Читать далее

Зростаюча функція

Зростаючі та спадні функції

Зростаюча функція Функція  f (x) називається зростаючою на множині Р, якщо більшому значенню аргументу із цієї множини відповідає більше значення функції, тобто для будь-яких двох значень x1 і x2 з множини Р, якщо x2 > x1, то f (x2) > … Читать далее

Графік функції

Графік функції

Графіком функції y = f (x) називається множина всіх точок координатної площини з координатами (x; f (x)), де перша координата x «пробігає» всю область визначення функції, а друга координата — це відповідне значення функції f у точці x.

Поняття функції

Поняття функції

Числовою функцією з областю визначення D називається залежність, при якій кожному числу x із множини D ставиться у відповідність єдине число y. Функції позначають латинськими (інколи грецькими) буквами.  Приклад: f(x)