Положення про кабінет математики

Якщо ви вважаєте публікацію Положення про кабінет математики корисною, будь ласка, ставте зірочки
1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (26 глосів, оцінка: 3,92)
Loading ... Loading ...

Положення про навчальний кабінет математики

Положення про кабінет математики розроблено на підставі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 року за № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».

 1. Загальні положення.

Положення про навчальний кабінет математики розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (651-14) та інших законодавчих актів України.

Кабінет математики – це класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням.

 1. Мета, завдання та основні форми організації навчального кабінету.

Основна мета створення навчального кабінету математики полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань  відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за № 24.

Завданням функціонування навчального кабінету математики є створення передумов для:

 • організації індивідуального та диференційованого навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
 • забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання;
 • організації робот гуртків і факультативів;
 • проведення засідань шкільних методичних об’єднань учителів математики;
 • індивідуальної підготовки вчителя до занять і підвищення його науково-методичного рівня.
 1. Матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету математики.

Комплектація кабінету математики обладнанням  здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх закладів.

Шкільні меблі та їх розміщення у кабінеті мають відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п.8.2. ДСанПіН 5.5.2.0-08-01 (у0063588-01)і здійснюватися відповідно до вимог ДБН В.2.2.-3.97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

У кабінеті математики встановлюються шкільні меблі: парти, учнівські столи та стільці.

Шкільні меблі мають шість розмірів за ростовими групами та маркуванням їх у вигляді ліній відповідного кольору.

Зріст  учнів до115 см(1 група) – лінія оранжевого кольору, 115-130 см(2 група) –фіолетового, 130-145 (3 група) – жовтого, 146-160 см(4 група) – червоного, 161-175 см(5 група)- зеленого і більше175 см(6 група) – блакитного.

Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п.8.2. Сан Пін 5.5.2.008-01(у0063588-01).

У кабінеті математики слід передбачити наявність меблів двох-трьох розмірів з перевагою одного з них або трансформативні столи зі зміною висоти згідно з антропометричними даними школярів.

У кабінеті повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінія для визначення учням необхідного розміру меблів(п.8.2. ДСан Пін 5.5.2.008-01 (у0063588-01).

У кабінеті математики розміщується класна дошка різних видів: на одну, три або п’ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.

Середній щит класної дошки на три або п’ять робочих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані.

На окремих робочих площах може бути нанесено графічну сітку для побудови графіків. Одна із робочих площин може мати магнітну основу з кріпленням для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо)

Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольором для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.

Поряд із класною дошкою розміщують демонстраційні креслярські інструменти.

Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою. (додаток 1)

Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

Кабінети математики мають бути забезпечені:

 • аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;
 • первинними засобами пожежегасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

(z0800-98).

Вимоги пожежної безпеки для всіх навчальних приміщень визначаються НАПБ В.01.050-98/920 Правилами пожежної безпеки для закладів. установ і організацій системи освіти України, затвердженим спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 3 348/70 (z0800-98), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240 (зі змінами і доповненнями).

 1. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів математики.

Навчально-методичне забезпечення кабінетів математики складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників (не менше одного примірника кожної назви) з предмета, типовими переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм та розділами.

У кабінеті математики створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників. Навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.

Додатково кабінети математики можуть бути оснащені:

 • підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;
 • фаховим журналами;
 • інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;
 • бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;
 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів;
 • інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання.
 1. Оформлення навчальних кабінетів математики:

На вхідних дверях кабінету математики повинен бути відповідний надпис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет математики».

Для оформлення кабінетів математики передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

До постійних експозицій кабінету математики належать:

 • державна символіка;
 • портрети видатних учених;

У секційних шафах кабінету математики демонструються прилади тощо.

До експозицій змінного характеру належать:

 • виставка кращих робіт учнів;
 • матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації;
 • додаткова інформація відповідно до навчальної програми;
 • результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;
 • результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.

Для розташування експозицій використовуються змінні пластинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на стінах.

Кабінет математики загальноосвітнього навчального закладу повинен бути забезпечений настінним термометром або психрометром.

 1. Керівництво навчальним кабінетом математики.

Роботою кабінету математики керує завідувач, якого призначає директор  з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому закладу.

Завідувач кабінету математики несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.

До обов’язків завідувача кабінету належать:

 • складання перспективного плану оснащення кабінету;
 • забезпечення умов для проведення уроків;
 • сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;
 • систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів;
 • забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;
 • систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.

Перспективний план оснащення кабінету математики засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням із директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) – з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідемічної служби та пожежної охорони.

 

 

Додаток 1 до п.4.6. розділу 4 Положення

Форма інвентарної книги

№ з/п

Назва предмета

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість і вартість

Час і причина списання

Додаток 2

Типовий перелік

навчального обладнання для кабінетів математики

загальноосвітніх навчальних закладів

Перелік обладнання кабінету математики відповідає діючим навчальним планам і програмам, затвердженим МОН України. Обладнання кабінету математики має санітарно-гігієнічні висновки, відповідає методичним вимогам та рекомендоване для використання в навчальних закладах. Перелік містить наступні розділи: класний інструмент, моделі, друковані матеріали та технічні засоби навчання.

Код

Назва

Кількість
на клас

Класний інструмент

М1

Лінійка класна

2

М2

Трикутник класний (45º, 45º)

2

М3

Трикутник класний (30º, 60º)

2

М4

Транспортир класний

2

М5

Циркуль класний

3

М6

Набір класного інструменту

2

М7

Рулетка

15

М8

Крейда біла

15

М9

Крейда кольорова

15

Моделі

М10

Набір Частини цілого на колі. Прості дроби

1

М11

Тригонометричний круг

1

М12

Набір стереометричний

1

М13

Набір геометричних моделей

1

М14

Набір геометричних фігур з розверткою

1

Друковані матеріали

М15

Портрети видатних математиків світу

1

М16

Дидактичний матеріал «Алгебра» 8 клас

30

М17

Дидактичний матеріал «Алгебра» 9 клас

30

М18

Комплект таблиць «Алгебра 10-11 класи»

1

М19

Комплект таблиць «Алгебра 7–9 класи»

1

М20

Комплект таблиць «Геометрія 10–11 класи»

1

М21

Комплект таблиць

1

Технічні засоби навчання

М22

Комп`ютер вчителя

1

М23

Інтерактивна дошка

1

М24

Мультимедійний проектор

1

Знайшли помилку? Будь ласка, напишіть про це у коментарях.