Кут між прямими

Якщо дві прямі перетинаються, вони утворюють чотири кути. Кутова міра не найбільшого з них називається кутом між двома прямими, що перетинаються. Величина кута між прямими, що перетинаються, не перевищує 90°.Кут між прямими a та b позначають символом ∠ ab .

Кут між прямими в просторі не фігура, а кутова міра, величина. Якщо прямі паралельні або збігаються, то кут між ними дорівнює .

Кутом між мимобіжними прямими називається кут між прямими, які перетинаються й паралельні даним мимобіжним прямим. Величина кута між мимобіжними прямими не перевищує 90°.

Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо кут між
ними дорівнює 90°.