Співвідношення для косинусів і синусів кутів упросторі

Теорема про три косинуси

AB — похила до площини p.
Ap ∈ , Bp ∉ , AC — проекція похилої AB на площину p. AD — довільна пряма площини p, BC p ⊥ , ∠BAC = α, ∠CAD = β, ∠BAD = γ,
тоді cosγ = cosα*cosβ Читать далее «Співвідношення для косинусів і синусів кутів упросторі»

Тригранний і многогранний кути

Фігура, що складається з усіх променів, які виходять із точки S і перетинають довільний многокутник, називають многогранним кутом. Читать далее «Тригранний і многогранний кути»

Кут між площинами

Двогранним кутом називається фігура, утворена двома півплощинами (αβ), зі спільною прямою p, що їх обмежує. Півплощини, які утворюють двогранний кут, називають гранями, а пряму,що їх обмежує, — ребром двогранного кута. Читать далее «Кут між площинами»

Кут між прямою і площиною

Якщо пряма паралельна площині або належить їй, то вважають, що кут між такою прямою і площиною дорівнює 0°. Якщо пряма перпендикулярна площині, то кут між ними дорівнює 90°. Урешті випадків кутом між прямою і площиною називають кут між прямою та її проекцією на площину. Читать далее «Кут між прямою і площиною»

Кут між прямими

Якщо дві прямі перетинаються, вони утворюють чотири кути. Кутова міра не найбільшого з них називається кутом між двома прямими, що перетинаються. Величина кута між прямими, що перетинаються, не перевищує 90°.Кут між прямими a та b позначають символом ∠ ab . Читать далее «Кут між прямими»