Поняття рівняння та його коренів

Рівняння в математиці найчастіше розуміють як аналітичний запис задачі про знаходження значень аргументу, при яких значення двох даних функцій рівні. Тому в загальному вигляді рівняння з однією змінною x записують так: f (x) = g (x).

Найчастіше рівняння означають коротше — як рівність із змінною.

Коренем рівняння (або розв’язком)  називається значення змінної, при підстановці якого в рівняння утворюється правильна рівність.

Розв’язати рівняння —  означає знайти всі його корені або довести, що їх немає.

Наприклад, рівняння 2x = –1 має єдиний корінь  x =−1/2,  а рівняння

| x | = –1 не має коренів, оскільки значення | x | не може бути від’ємним числом.

Поняття рівняння та його коренів: 1 комментарий

Комментарии запрещены.