Комбiнацiї з повтореннями

Комбiнацiї з повтореннями

Комбiнацiї з повтореннями  — це сполуки, якi мають такi характернi ознаки:

  1. Порядок розташування елементiв у сполуках не має значення.
  2. Елементи у сполуках можуть бути задiянi вiд нуля до m разiв: 0 ≤ ki ≤ m, де
  • m — кiлькiсть мiсць у кожнiй сполуцi вибраної групи;
  • ki — кiлькiсть мiсць у сполуцi для будь-якого елемента, що задiяний для її складання.

Кiлькiсть комбiнацiй з повтореннями обчислюють за формулою

Комбiнацiї з повтореннями