Розмiщення з повтореннями

Розмiщення з повтореннями — це сполуки, якi мають такi характернi ознаки:

  1. Порядок розташування елементiв у сполуцi має значення.
  2. Елементи у сполуках можуть бути задiянi вiд нуля до m разiв: 0 ≤ ki ≤ m, де
  • m — кiлькiсть мiсць у кожнiй сполуцi вибраної групи;
  • k— кiлькiсть мiсць у сполуцi для будь-якого елемента, що задiяний для її складання.

Кiлькiсть розмiщень з повтореннями обчислюють за формулою:  Ãnm = nm, де n — кiлькiсть елементiв, що претендують на мiсця у сполуках.