Правильна призма

Правильна призма
 1. Пряму призму, в основі якої лежить правильний n-кутник, називають правильною призмою.
 2. Усі бічні грані правильної призми — рівні прямокутники.
 3. Правильна призма

 4. Довжини бічного ребра й висоти призми рівні. Усі бічні ребра рівні.
 5. Переріз правильної призми площиною, що паралельна основі призми, є правильний многокутник, який рівний многокутнику, що лежить в основі.
 6. Діагональний переріз правильної призми є прямокутником.
 7. Центром симетрії правильної призми за парної кількості сторін основи є точка перетину діагоналей правильної призми.
 8. Площиною симетрії правильної призми за парної кількості сторін основи є площина,що проходить через протилежні ребра.
 9. Правильна призма за парної кількості сторін основи має такі осі симетрії:
  1. вісь симетрії, що проходить через центри основ;
  2. вісь симетрії, що проходить через точки перетину діагоналей протилежних бічних граней.
 10. Об’єм правильної призми дорівнює половині добутку площі її бічної поверхні на радіус вписаного в основу кола.